Krauwelenhof

 

 

De werking van het Krauwelenhof is enerzijds uniek en anderzijds vanzelfsprekend. De leerlingen werken in kleine pedagogische klasjes. In een klimaat van liefde en professionaliteit wordt door een intensieve, individuele begeleiding getracht elke leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien.

Theoretische kennis staat centraal. Dit houdt in dat de leerlingen met uitgekiende methodes en talrijke oefeningen worden begeleid bij het lezen, praktisch rekenen en schrijven.

Toch wordt ook  de nodige aandacht besteed aan de steeds toenemende digitalisering van de maatschappij.

 

 

Hoewel de schoolse opleiding dus een sterke nadruk krijgt, wordt de leidraad “Leren leven” nooit uit het oog verloren. Deze optie steunt op zelfstandigheid, communicatie, socialisatie en andere vaardigheden, zoals het naleven van etiquette. Teneinde dit in te vullen krijgen de leerlingen tal van nevenactiviteiten aangeboden: logo- en ergotherapie, integratieprojecten, turnen, zwemmen, schilderen, ballet, een bodega en kaarsenatelier, een showoptreden in de Arenbergschouwburg, een kerstmarkt, een jaarlijkse reis binnen -of buitenlandse reis.

Vanaf september 2017 namen we onze intrek in het gerenoveerde gebouw. Er is een levensuniversiteit en extra ruimte voor creativiteit!

 

 

De opmerkelijk resultaten worden gewaarborgd door de directie die de eigenheid en de sfeer van de school bepaalt... én het dynamische, multidisciplinaire team.